wishlist

things I'm planning to buy and their release dates......
key || black = not ordered, orange = preordered, green = ordered, blue = received

Series I'm Currently Purchasing
 • [Kodansha] A Silent Voice by Ooima Yoshitoki
  || v.1 (May '15) || v.2 (July '15) || v.3 (Sep '15) ||
 • [VIZ] The Magic Touch by Izumi Tsubaki
  || v.6 || v.7 || v.8 ||
 • [VIZ] My Love Story!! by Aruko&Kazune Kawahara
  (ongoing) || v.3 || v.4 (Apr '15) || v.5 (July '15) || v.6 (Oct '15) ||
 • [VIZ] Oresama Teacher by Izumi Tsubaki
  (ongoing) || v.17 || v.18 (Mar '15) || v.19 (Nov '15) ||
 • [Yen Press] Yotsuba&! by Kiyohiko Azuma
  (ongoing) || v.6 || v.9 ||
 • [Yen On] Sword Art Online (Light Novel) by Reki Kawahara
  (ongoing) || v.2 || v.3 (Dec '14) || v.4 (Apr '15) ||
  Progressive || v.1 (Mar '15) || 
 • [VIZ] Sweet Rein by Sakura Tsukuba
  || v.2 || v.3 ||
 • [VIZ] Voice Over!: Seiyuu Academy by Maki Minami
  || v.8 || v.9 (Feb '15) || v.10 (Apr '15) || v.11 (June '15) ||
 • [Yen Press] Void's Enigmatic Mansion by Ha Ji-Eun & Kim Hee-Eun
  (ongoing) || v.1 || v.2 (June '15) ||
Available Now&On Hold...
 • [VIZ] Bakuman by Tsugumi Ohba&Takeshi Obata (box set/missing volumes)
 • [VIZ] Pokemon Adventures by Hidenori Kasuka&Satoshi Yamamoto (box sets)
 • [Kodansha] My Little Monster by Robico (7 ongoing EN/13 volumes total JP)
Anticipated Releases...
 • [Yen Press] Horimiya by HERO&Daisuke Hagiwara (Fall '15)
  || v.1 (Oct '15) ||
 • [VIZ] Komomo Confiserie by Maki Minami (Fall '15)
  || v.1 (Sept '15) ||
 • [Kodansha] Let's Dance a Waltz by Natsumi Ando (Spring '15)
  || v.1 (Apr '15) || v.2 (June '15) || v.3 (Aug '15) ||
 • [Yen Press] Monthly Girls' Nozaki-kun by Izumi Tsubaki (TBA)
 • [Kodansha] Orange by Ichigo Takano (TBA for Print Release)